[ electric eden ' ]
yami ga kazaru evergreen no sono
,